rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042-495022 โทรสาร.042-495023
วันที่ 5 มีนาคม 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ร่วมกับทีม One Home หนองคาย ร่วมพิธีเปิดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2564” โดยร่วมจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ และร่วมจัดระเบียบคนไร้ที่พี่ง บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเก่า

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม