rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042-495022 โทรสาร.042-495023
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ท. รังสรรค์ นันทโพธิ์เดช รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home หนองคาย  ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการลงเยี่ยม ในเขตพื้นที่ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม