rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042-495022 โทรสาร.042-495023

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพ  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2564 โดยร่วมฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนดอกไม้  ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความมสะอาดภายในวัด ณ วัดป่าวังบัวบาน ตำบลหนองสองห้อง อำเมือง จังหวัดหนองคาย

 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม